foto Obietnice Tuska
foto Pikieta pracowników
foto Prasa 1
foto Prasa 2
foto Prasa 3
foto Pikieta 03-12-2004
foto Pikieta Lubin
foto Ministerstwo Rady Ministrów
foto Konferencja - prywatyzacja KGHM
foto Konferencja prezydenci Lubina Legnicy Głogowa
foto Konferencja - miedź dobrem regionu